Stuka huiswerkbegeleiding
 


welkom

 

Stuka is een vrijwilligersorganisatie die al sinds 1975 gratis huiswerkbegeleiding geeft aan leerlingen van VMBO, HAVO, VWO en groep 8 van de basisschool. De begeleiding wordt gegeven door vrijwilligers met een universitaire- of HBO-achtergrond.

Door huiswerk te maken leer je de in de klas geleerde stof beter begrijpen en gebruiken. Wij helpen daarbij. Geen extra stof dus, maar wel hulp bij het huiswerk dat je van je eigen school opgekregen hebt.


leerling

 

tijd: elke zaterdagmiddag (buiten vakanties om) van 14.00 tot 17.00 uur

plaats: Buurtcentrum de Burcht, Stortenbekerstraat 201, 2525 SE Den Haag

 

We hanteren strengere inschrijfregels

Het bestuur heeft besloten om per januari 2012 strengere inschrijfregels voor leerlingen te hanteren. Dit, omdat we soms last hebben van "zogenaamde" leerlingen en we proberen overlast in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen.