ouders

 

Hulp bij huiswerk

U heeft als ouders het beste voor met uw kind. Wij als begeleiders ook. We hebben stuk voor stuk plezier van onze opleiding, en willen dat graag doorgeven. Daarom hebben we gekozen voor hulp bij het maken van huiswerk. We gaan ervan uit dat de lessen op school goed gegeven worden, maar dat een steuntje in de rug bij het huiswerk maken geen kwaad kan.

De begeleiding

Onze begeleiders hebben allen een HBO- of universitaire opleiding afgerond. Ze hebben al een paar jaar werkervaring, en niet alleen in het onderwijs. Sommigen werken als onderzoeker, anderen als beleidsmedewerker of bestuurder. Dit heeft als voordeel dat de leerlingen eens op een andere manier de stof uitgelegd krijgen dan op school. We weten uit ervaring dat dit verfrissend werkt.

Omdat we een-op-een begeleiding geven, kan een opener, vriendschappelijker band ontstaan dan met een leraar mogelijk is. Dit bevordert het stellen van vragen, niet alleen over huiswerk, maar ook over de studie van de begeleiders of over het werk dat ze doen. Zo kunnen leerlingen er achter komen welke studies en beroepen er allemaal mogelijk zijn. Als er maar huiswerk gemaakt wordt... We dwingen echter niet, we gaan ervan uit dat uw kind zelf wil en doet.

We garanderen niet dat onze hulp uw kind aan een diploma helpt. We staan er wel voor in dat de vragen goed beantwoord worden, in een vertrouwde sfeer. Onze begeleiders worden daarin getraind.

Aanmelden

Het aanmelden is eenvoudig. U komt op een zaterdagmiddag samen met uw zoon of dochter naar de Burcht. Zo kunt u kijken hoe het er bij ons aan toegaat, en weten wij welke ouder bij de leerling hoort. Bij de inschrijving noteren we de gegevens van zowel ouder als leerling (vergeet daarom niet een identiteitsbewijs mee te nemen!). Zo kunnen we u op de hoogte brengen als dit nodig blijkt te zijn.